Privacy

Met ingang van 25 mei 2018 is de nieuwe wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht geworden.
Daarin zijn de privacyrechten van personen (nog) beter en uitgebreider beschermd.

Wanneer u zich aanmeldt als deelnemer voor Nazomeren in Niedorp  ontvangt en verwerkt de organisatie van Nazomeren in Niedorp ook uw persoonsgegevens. Daarom willen wij u op deze manier wijzen op onze werkwijze en uw rechten.

 

Nazomeren in Niedorp verwerkt uw persoonsgegevens enkel en alleen in het jaar van uw deelname aan Nazomeren in Niedorp. Vastgelegd worden:

  1. Uw naam (als deelnemer)
  2. Uw adres en pc/woonplaats
  3. Uw telefoonnummer
  4. Uw e-mailadres

Onderdeel 1. Wordt gebruikt voor vermelding op de website www.nazomereninniedorp.nl en voor publicatie in de Nazomerkrant.

Onderdeel 2. Wordt gebruikt voor vermelding op de website www.nazomereninniedorp.nl en voor publicatie in de Nazomerkrant, wanneer dit tevens de locatie van deelname is (bv. wanneer u uw tuin openstelt en/of exposanten heeft in uw tuin).

Onderdeel 3. en 4. worden alleen op de website vermeld met uw uitdrukkelijke toestemming, die u via het aanmeldingsformulier heeft aangegeven. Deze gegevens worden ook bewaard om een factuur voor deelnamekosten te versturen en telefonisch contact met u te kunnen hebben over uw deelname/ over uw factuur.

Uw gegevens worden niet langer bewaard dan maximaal 2 jaar na uw laatste deelname.

Nazomeren in Niedorp gaat zorgvuldig om met uw gegevens en bewaart deze (digitaal) op een veilige locatie.

 

U heeft binnen de AVG (nieuwe) rechten. Wat uw rechten zijn kunt u vinden via deze link:

Uw rechten als betrokkene

Wij verwerken uw persoonsgegevens alleen met uw toestemming.

Op het aanmeldingsformulier via de website kunt u aangeven dat u toestemming verleent voor het verwerken van uw persoonsgegevens die nodig zijn voor deelname aan Nazomeren. Zonder uw toestemming kunnen wij uw gegevens niet verwerken en is deelnemen aan Nazomeren niet mogelijk.

 

Mocht er onverhoopt een datalek ontstaan, houden wij ons aan de meldplicht datalekken en melden dit bij het meldloket datalekken. Bij een datalek gaat het om toegang tot of vernietiging, wijziging of vrijkomen van persoonsgegevens bij een organisatie zonder dat dit de bedoeling is van deze organisatie. Onder een datalek valt dus niet alleen het vrijkomen (lekken) van gegevens, maar ook onrechtmatige verwerking van gegevens.

Uw privacyrechten zijn door de nieuwe AVG-wet (nog) beter beschermd. Voor een juiste verwerking van uw aanmelding is het noodzakelijk dat wij uw persoonsgegevens kunnen verwerken voor vermelding op de website www.nazomereninniedorp.nl en in de Nazomerkrant.

 

Wij hebben er alle vertrouwen in dat u ons toestemming verleent voor het verwerken van uw gegevens voor dit doel.

Mocht u gebruik willen maken van één van uw privacyrechten (bv. “vergetelheid” of “aanpassing”) of heeft u andere vragen over de registratie van uw persoonsgegevens, neem dan contact op met het bestuur van Nazomeren in Niedorp, bereikbaar via nazomereninniedorp@gmail.com of telefonisch via het telefoonnummer op de website op de pagina Contact.

U ontvangt van het bestuur van Nazomeren in Niedorp binnen uiterlijk twee weken een reactie op uw verzoek.